Suchergebnisse
25 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
25
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
25

Ihre Suche:
ArchFile...
25 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
25
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
25
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1713
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1713Laufzeit: 1713
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1712
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1712Laufzeit: 1712
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1711
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1711Laufzeit: 1711
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1709
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1709Laufzeit: 1709
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1708
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1708Laufzeit: 1708
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1707
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1707Laufzeit: 1707
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1715
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1715Laufzeit: 1715
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1706
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1706Laufzeit: 1706
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1710
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1710Laufzeit: 1710
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1702
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1702Laufzeit: 1702
thulb-logo-gray