Suchergebnisse
25 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
25
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
25

Ihre Suche:
ArchFile...
25 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
25
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
25
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Bestattungen 1829
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_ST_1829Laufzeit: 1829
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Bestattungen 1828
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_ST_1828Laufzeit: 1828
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Bestattungen 1827
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_ST_1827Laufzeit: 1827
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Bestattungen 1826
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_ST_1826Laufzeit: 1826
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Bestattungen 1825
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_ST_1825Laufzeit: 1825
thulb-logo-gray