Suchergebnisse
23 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
23
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
23

Ihre Suche:
componen...
23 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
23
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
23
preview not available
Oelknitz Kirchenbuch Bestattungen 1691
Kirchenarchiv Jena, Oelknitz, Nr. SJE_OEL_KB_ST_1691Laufzeit: 1691
preview not available
Oelknitz Kirchenbuch Bestattungen 1692
Kirchenarchiv Jena, Oelknitz, Nr. SJE_OEL_KB_ST_1692Laufzeit: 1692
preview not available
Oelknitz Kirchenbuch Bestattungen 1685
Kirchenarchiv Jena, Oelknitz, Nr. SJE_OEL_KB_ST_1685Laufzeit: 1685
preview not available
Oelknitz Kirchenbuch Bestattungen 1686
Kirchenarchiv Jena, Oelknitz, Nr. SJE_OEL_KB_ST_1686Laufzeit: 1686
preview not available
Oelknitz Kirchenbuch Bestattungen 1687
Kirchenarchiv Jena, Oelknitz, Nr. SJE_OEL_KB_ST_1687Laufzeit: 1687
preview not available
Oelknitz Kirchenbuch Bestattungen 1688
Kirchenarchiv Jena, Oelknitz, Nr. SJE_OEL_KB_ST_1688Laufzeit: 1688
preview not available
Oelknitz Kirchenbuch Bestattungen 1693
Kirchenarchiv Jena, Oelknitz, Nr. SJE_OEL_KB_ST_1693Laufzeit: 1693
preview not available
Oelknitz Kirchenbuch Bestattungen 1694
Kirchenarchiv Jena, Oelknitz, Nr. SJE_OEL_KB_ST_1694Laufzeit: 1694
preview not available
Oelknitz Kirchenbuch Bestattungen 1696
Kirchenarchiv Jena, Oelknitz, Nr. SJE_OEL_KB_ST_1696Laufzeit: 1696
preview not available
Oelknitz Kirchenbuch Bestattungen 1697
Kirchenarchiv Jena, Oelknitz, Nr. SJE_OEL_KB_ST_1697Laufzeit: 1697
thulb-logo-gray