Suchergebnisse
23 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
23
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
23

Ihre Suche:
componen...
23 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
23
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
23
preview not available
Oelknitz Kirchenbuch Bestattungen 1698
Kirchenarchiv Jena, Oelknitz, Nr. SJE_OEL_KB_ST_1698Laufzeit: 1698
preview not available
Oelknitz Kirchenbuch Bestattungen 1699
Kirchenarchiv Jena, Oelknitz, Nr. SJE_OEL_KB_ST_1699Laufzeit: 1699
preview not available
Oelknitz Kirchenbuch Bestattungen 1695
Kirchenarchiv Jena, Oelknitz, Nr. SJE_OEL_KB_ST_1695Laufzeit: 1695
thulb-logo-gray