Suchergebnisse
666 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
666
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
666

Ihre Suche:
ArchFile...
666 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
666
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
666
preview not available
Schorba Kirchenbuch Bestattungen 1738
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_ST_1738Laufzeit: 1738
preview not available
Schorba Kirchenbuch Bestattungen 1739
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_ST_1739Laufzeit: 1739
preview not available
Schorba Kirchenbuch Bestattungen 1736
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_ST_1736Laufzeit: 1736
preview not available
Schorba Kirchenbuch Taufen 1617
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_TA_1617Laufzeit: 1617
preview not available
Schorba Kirchenbuch Bestattungen 1737
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_ST_1737Laufzeit: 1737
preview not available
Schorba Kirchenbuch Taufen 1618
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_TA_1618Laufzeit: 1618
preview not available
Schorba Kirchenbuch Bestattungen 1734
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_ST_1734Laufzeit: 1734
preview not available
Schorba Kirchenbuch Taufen 1615
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_TA_1615Laufzeit: 1615
preview not available
Schorba Kirchenbuch Bestattungen 1735
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_ST_1735Laufzeit: 1735
preview not available
Schorba Kirchenbuch Taufen 1616
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_TA_1616Laufzeit: 1616
thulb-logo-gray