Suchergebnisse
24 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
24
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
24

Ihre Suche:
componen...
24 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
24
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
24
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Bestattungen 1682
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_ST_1682Laufzeit: 1682
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Bestattungen 1683
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_ST_1683Laufzeit: 1683
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Bestattungen 1680
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_ST_1680Laufzeit: 1680
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Bestattungen 1681
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_ST_1681Laufzeit: 1681
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Bestattungen 1686
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_ST_1686Laufzeit: 1686
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Bestattungen 1694
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_ST_1694Laufzeit: 1694
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Bestattungen 1689
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_ST_1689Laufzeit: 1689
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Bestattungen 1690
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_ST_1690Laufzeit: 1690
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Bestattungen 1688
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_ST_1688Laufzeit: 1688
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Bestattungen 1692
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_ST_1692Laufzeit: 1692
thulb-logo-gray