Suchergebnisse
24 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
24
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
24

Ihre Suche:
componen...
24 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
24
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
24
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Bestattungen 1693
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_ST_1693Laufzeit: 1693
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Bestattungen 1691
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_ST_1691Laufzeit: 1691
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Bestattungen 1695
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_ST_1695Laufzeit: 1695
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Bestattungen 1696
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_ST_1696Laufzeit: 1696
thulb-logo-gray