Suchergebnisse
24 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
24
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
24

Ihre Suche:
componen...
24 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
24
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
24
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Bestattungen 1699
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_ST_1699Laufzeit: 1699
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Bestattungen 1697
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_ST_1697Laufzeit: 1697
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Bestattungen 1698
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_ST_1698Laufzeit: 1698
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Bestattungen 1675
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_ST_1675Laufzeit: 1675
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Bestattungen 1684
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_ST_1684Laufzeit: 1684
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Bestattungen 1685
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_ST_1685Laufzeit: 1685
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Bestattungen 1678
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_ST_1678Laufzeit: 1678
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Bestattungen 1679
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_ST_1679Laufzeit: 1679
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Bestattungen 1676
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_ST_1676Laufzeit: 1676
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Bestattungen 1677
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_ST_1677Laufzeit: 1677
thulb-logo-gray