Suchergebnisse
25 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
25
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
25

Ihre Suche:
ArchFile...
25 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
25
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
25
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1758
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1758Laufzeit: 1758
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1757
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1757Laufzeit: 1757
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1762
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1762Laufzeit: 1762
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1761
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1761Laufzeit: 1761
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1760
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1760Laufzeit: 1760
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1759
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1759Laufzeit: 1759
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1774
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1774Laufzeit: 1774
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1769
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1769Laufzeit: 1769
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1768
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1768Laufzeit: 1768
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1767
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1767Laufzeit: 1767
thulb-logo-gray