Suchergebnisse
25 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
25
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
25

Ihre Suche:
componen...
25 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
25
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
25
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1721
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1721Laufzeit: 1721
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1720
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1720Laufzeit: 1720
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1724
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1724Laufzeit: 1724
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1723
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1723Laufzeit: 1723
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1722
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1722Laufzeit: 1722
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1709
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1709Laufzeit: 1709
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1708
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1708Laufzeit: 1708
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1707
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1707Laufzeit: 1707
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1702
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1702Laufzeit: 1702
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1701
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1701Laufzeit: 1701
thulb-logo-gray