Suchergebnisse
1018 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
1018
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
1018

Ihre Suche:
ArchFile...
1018 Treffer
Datum
Dokumenttyp
AkteAkte
1018
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
1018
kaj_file_00009085
Kirchenarchiv Jena, Jena, Nr. SJE_AK_2.11.17.c
kaj_file_00008820
Kirchenarchiv Jena, Jena, Nr. SJE_AK_1.01.IV.22
Jena Registerband 1800-1900
Kirchenarchiv Jena, Jena, Nr. SJE_JEN_RB_1800-1900Laufzeit: 1800-1900
kaj_file_00008825
Kirchenarchiv Jena, Jena, Nr. SJE_AK_1.02.II.09.a
kaj_file_00008823
Kirchenarchiv Jena, Jena, Nr. SJE_AK_1.01.IV.188
kaj_file_00008829
Kirchenarchiv Jena, Jena, Nr. SJE_AK_1.02.V.01
kaj_file_00008827
Kirchenarchiv Jena, Jena, Nr. SJE_AK_1.02.II.09.b
kaj_file_00008818
Kirchenarchiv Jena, Jena, Nr. SJE_AK_1.01.IV.23
kaj_file_00008841
Kirchenarchiv Jena, Jena, Nr. SJE_AK_2.04.02.c
kaj_file_00008846
Kirchenarchiv Jena, Jena, Nr. SJE_AK_2.10.05.b
thulb-logo-gray