Suchergebnisse
98 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
98
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
98

Ihre Suche:
ArchFile...
98 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
98
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
98
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1707
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1707Laufzeit: 1707
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1702
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1702Laufzeit: 1702
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1701
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1701Laufzeit: 1701
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1700
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1700Laufzeit: 1700
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1706
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1706Laufzeit: 1706
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1705
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1705Laufzeit: 1705
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1704
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1704Laufzeit: 1704
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1703
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1703Laufzeit: 1703
thulb-logo