Suchergebnisse
98 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
98
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
98

Ihre Suche:
ArchFile...
98 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
98
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
98
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1719
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1719Laufzeit: 1719
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1721
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1721Laufzeit: 1721
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1720
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1720Laufzeit: 1720
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1725
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1725Laufzeit: 1725
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1724
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1724Laufzeit: 1724
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1723
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1723Laufzeit: 1723
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1722
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1722Laufzeit: 1722
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1729
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1729Laufzeit: 1729
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1728
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1728Laufzeit: 1728
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1727
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1727Laufzeit: 1727
thulb-logo