Suchergebnisse
673 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
673
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
673

Ihre Suche:
ArchFile...
673 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
673
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
673
preview not available
Schorba Kirchenbuch Bestattungen 1607
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_ST_1607Laufzeit: 1607
preview not available
Schorba Kirchenbuch Bestattungen 1608
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_ST_1608Laufzeit: 1608
preview not available
Schorba Kirchenbuch Bestattungen 1605
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_ST_1605Laufzeit: 1605
preview not available
Schorba Registerband Trauungen 1578-1847
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_RB_TR_1578-1847Laufzeit: 1578-1847
preview not available
Schorba Kirchenbuch Bestattungen 1603
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_ST_1603Laufzeit: 1603
preview not available
Schorba Kirchenbuch Taufen 1578
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_TA_1578Laufzeit: 1578
preview not available
Schorba Kirchenbuch Bestattungen 1604
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_ST_1604Laufzeit: 1604
preview not available
Schorba Registerband Bestattungen 1578-1847
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_RB_ST_1578-1847Laufzeit: 1578-1847
preview not available
Schorba Kirchenbuch Bestattungen 1600
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_ST_1600Laufzeit: 1600
preview not available
Schorba Registerband Taufen 1578-1847
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_RB_TA_1578-1847Laufzeit: 1578-1847
thulb-logo