Suchergebnisse
25 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
25
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
25

Ihre Suche:
ArchFile...
25 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
25
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
25
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1898
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1898Laufzeit: 1898
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1897
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1897Laufzeit: 1897
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1896
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1896Laufzeit: 1896
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1899
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1899Laufzeit: 1899
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1875
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1875Laufzeit: 1875
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1885
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1885Laufzeit: 1885
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1884
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1884Laufzeit: 1884
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1879
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1879Laufzeit: 1879
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1878
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1878Laufzeit: 1878
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1877
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1877Laufzeit: 1877
thulb-logo-gray