Suchergebnisse
25 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
25
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
25

Ihre Suche:
ArchFile...
25 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
25
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
25
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1887
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1887Laufzeit: 1887
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1886
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1886Laufzeit: 1886
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1891
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1891Laufzeit: 1891
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1890
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1890Laufzeit: 1890
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1889
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1889Laufzeit: 1889
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1888
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1888Laufzeit: 1888
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1895
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1895Laufzeit: 1895
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1894
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1894Laufzeit: 1894
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1893
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1893Laufzeit: 1893
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1892
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1892Laufzeit: 1892
thulb-logo-gray