Suchergebnisse
24 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
24
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
24

Ihre Suche:
componen...
24 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
24
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
24
Maua Kirchenbuch Taufen 1673
Kirchenarchiv Jena, Maua, Nr. SJE_MAU_KB_TA_1673Laufzeit: 1673
Maua Kirchenbuch Taufen 1674
Kirchenarchiv Jena, Maua, Nr. SJE_MAU_KB_TA_1674Laufzeit: 1674
Maua Kirchenbuch Taufen 1650
Kirchenarchiv Jena, Maua, Nr. SJE_MAU_KB_TA_1650Laufzeit: 1650
Maua Kirchenbuch Taufen 1651
Kirchenarchiv Jena, Maua, Nr. SJE_MAU_KB_TA_1651Laufzeit: 1651
thulb-logo-gray