Suchergebnisse
25 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
25
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
25

Ihre Suche:
componen...
25 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
25
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
25
preview not available
Ottstedt Kirchenbuch Trauungen 1842
Kirchenarchiv Jena, Ottstedt, Nr. SJE_OTS_KB_TR_1842Laufzeit: 1842
preview not available
Ottstedt Kirchenbuch Trauungen 1843
Kirchenarchiv Jena, Ottstedt, Nr. SJE_OTS_KB_TR_1843Laufzeit: 1843
preview not available
Ottstedt Kirchenbuch Trauungen 1844
Kirchenarchiv Jena, Ottstedt, Nr. SJE_OTS_KB_TR_1844Laufzeit: 1844
preview not available
Ottstedt Kirchenbuch Trauungen 1840
Kirchenarchiv Jena, Ottstedt, Nr. SJE_OTS_KB_TR_1840Laufzeit: 1840
preview not available
Ottstedt Kirchenbuch Trauungen 1841
Kirchenarchiv Jena, Ottstedt, Nr. SJE_OTS_KB_TR_1841Laufzeit: 1841
thulb-logo