Suchergebnisse
25 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
25
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
25

Ihre Suche:
ArchFile...
25 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
25
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
25
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Bestattungen 1792
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_ST_1792Laufzeit: 1792
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Bestattungen 1791
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_ST_1791Laufzeit: 1791
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Bestattungen 1790
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_ST_1790Laufzeit: 1790
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Bestattungen 1789
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_ST_1789Laufzeit: 1789
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Bestattungen 1788
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_ST_1788Laufzeit: 1788
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Bestattungen 1787
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_ST_1787Laufzeit: 1787
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Bestattungen 1786
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_ST_1786Laufzeit: 1786
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Bestattungen 1785
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_ST_1785Laufzeit: 1785
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Bestattungen 1784
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_ST_1784Laufzeit: 1784
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Bestattungen 1799
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_ST_1799Laufzeit: 1799
thulb-logo-gray