Suchergebnisse
896 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
896
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
896

Ihre Suche:
ArchFile...
896 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
896
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
896
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Bestattungen 1893
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_ST_1893Laufzeit: 1893
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Bestattungen 1892
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_ST_1892Laufzeit: 1892
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Bestattungen 1891
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_ST_1891Laufzeit: 1891
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Bestattungen 1890
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_ST_1890Laufzeit: 1890
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Bestattungen 1889
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_ST_1889Laufzeit: 1889
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Bestattungen 1888
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_ST_1888Laufzeit: 1888
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Bestattungen 1887
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_ST_1887Laufzeit: 1887
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Bestattungen 1886
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_ST_1886Laufzeit: 1886
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Bestattungen 1885
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_ST_1885Laufzeit: 1885
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Bestattungen 1884
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_ST_1884Laufzeit: 1884
thulb-logo-gray