Suchergebnisse
25 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
25
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
25

Ihre Suche:
ArchFile...
25 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
25
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
25
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1700
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1700Laufzeit: 1700
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1706
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1706Laufzeit: 1706
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1705
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1705Laufzeit: 1705
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1704
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1704Laufzeit: 1704
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1703
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1703Laufzeit: 1703
thulb-logo-gray