Suchergebnisse
676 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
676
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
676

Ihre Suche:
ArchFile...
676 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
676
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
676
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1681
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1681Laufzeit: 1681
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1803
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1803Laufzeit: 1803
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1680
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1680Laufzeit: 1680
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1802
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1802Laufzeit: 1802
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1683
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1683Laufzeit: 1683
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1805
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1805Laufzeit: 1805
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1682
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1682Laufzeit: 1682
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1804
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1804Laufzeit: 1804
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1674
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1674Laufzeit: 1674
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1796
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1796Laufzeit: 1796
thulb-logo-gray