Suchergebnisse
676 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
676
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
676

Ihre Suche:
ArchFile...
676 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
676
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
676
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1845
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1845Laufzeit: 1845
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1673
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1673Laufzeit: 1673
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1795
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1795Laufzeit: 1795
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1844
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1844Laufzeit: 1844
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1676
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1676Laufzeit: 1676
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1798
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1798Laufzeit: 1798
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1847
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1847Laufzeit: 1847
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1675
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1675Laufzeit: 1675
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1797
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1797Laufzeit: 1797
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1846
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1846Laufzeit: 1846
thulb-logo-gray