Suchergebnisse
676 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
676
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
676

Ihre Suche:
ArchFile...
676 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
676
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
676
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1678
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1678Laufzeit: 1678
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1677
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1677Laufzeit: 1677
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1799
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1799Laufzeit: 1799
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1590
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1590Laufzeit: 1590
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1690
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1690Laufzeit: 1690
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1592
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1592Laufzeit: 1592
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1689
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1689Laufzeit: 1689
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1591
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1591Laufzeit: 1591
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1692
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1692Laufzeit: 1692
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1691
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1691Laufzeit: 1691
thulb-logo-gray