Suchergebnisse
676 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
676
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
676

Ihre Suche:
ArchFile...
676 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
676
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
676
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1556
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1556Laufzeit: 1556
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1557
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1557Laufzeit: 1557
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1558
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1558Laufzeit: 1558
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1559
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1559Laufzeit: 1559
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1560
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1560Laufzeit: 1560
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1561
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1561Laufzeit: 1561
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1565
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1565Laufzeit: 1565
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1567
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1567Laufzeit: 1567
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1568
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1568Laufzeit: 1568
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1569
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1569Laufzeit: 1569
thulb-logo-gray