Suchergebnisse
676 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
676
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
676

Ihre Suche:
ArchFile...
676 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
676
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
676
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1570
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1570Laufzeit: 1570
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1571
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1571Laufzeit: 1571
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1572
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1572Laufzeit: 1572
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1728
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1728Laufzeit: 1728
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1731
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1731Laufzeit: 1731
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1730
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1730Laufzeit: 1730
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1733
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1733Laufzeit: 1733
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1732
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1732Laufzeit: 1732
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1734
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1734Laufzeit: 1734
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1735
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1735Laufzeit: 1735
thulb-logo-gray