Suchergebnisse
676 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
676
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
676

Ihre Suche:
ArchFile...
676 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
676
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
676
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1736
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1736Laufzeit: 1736
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1737
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1737Laufzeit: 1737
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1738
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1738Laufzeit: 1738
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1739
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1739Laufzeit: 1739
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1741
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1741Laufzeit: 1741
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1740
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1740Laufzeit: 1740
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1742
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1742Laufzeit: 1742
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1743
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1743Laufzeit: 1743
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1744
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1744Laufzeit: 1744
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1745
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1745Laufzeit: 1745
thulb-logo-gray