Suchergebnisse
676 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
676
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
676

Ihre Suche:
ArchFile...
676 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
676
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
676
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1766
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1766Laufzeit: 1766
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1767
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1767Laufzeit: 1767
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1768
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1768Laufzeit: 1768
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1575
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1575Laufzeit: 1575
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1576
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1576Laufzeit: 1576
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1577
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1577Laufzeit: 1577
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1577
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1577Laufzeit: 1577
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1578
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1578Laufzeit: 1578
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1579
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1579Laufzeit: 1579
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1580
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1580Laufzeit: 1580
thulb-logo-gray