Suchergebnisse
676 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
676
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
676

Ihre Suche:
ArchFile...
676 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
676
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
676
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1662
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1662Laufzeit: 1662
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1663
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1663Laufzeit: 1663
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1664
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1664Laufzeit: 1664
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1665
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1665Laufzeit: 1665
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1666
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1666Laufzeit: 1666
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1667
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1667Laufzeit: 1667
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1668
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1668Laufzeit: 1668
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1669
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1669Laufzeit: 1669
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1670
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1670Laufzeit: 1670
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1671
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1671Laufzeit: 1671
thulb-logo-gray