Suchergebnisse
25 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
25
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
25

Ihre Suche:
componen...
25 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
25
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
25
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1788
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1788Laufzeit: 1788
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1783
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1783Laufzeit: 1783
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1782
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1782Laufzeit: 1782
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1781
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1781Laufzeit: 1781
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1780
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1780Laufzeit: 1780
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1798
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1798Laufzeit: 1798
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1797
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1797Laufzeit: 1797
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1796
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1796Laufzeit: 1796
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1795
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1795Laufzeit: 1795
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1799
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1799Laufzeit: 1799
thulb-logo-gray