Suchergebnisse
25 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
25
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
25

Ihre Suche:
componen...
25 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
25
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
25
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1790
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1790Laufzeit: 1790
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1794
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1794Laufzeit: 1794
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1793
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1793Laufzeit: 1793
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1792
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1792Laufzeit: 1792
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1791
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1791Laufzeit: 1791
thulb-logo-gray