Suchergebnisse
25 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
25
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
25

Ihre Suche:
ArchFile...
25 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
25
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
25
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Bestattungen 1708
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_ST_1708Laufzeit: 1708
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Bestattungen 1709
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_ST_1709Laufzeit: 1709
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Bestattungen 1714
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_ST_1714Laufzeit: 1714
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Bestattungen 1712
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_ST_1712Laufzeit: 1712
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Bestattungen 1713
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_ST_1713Laufzeit: 1713
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Bestattungen 1717
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_ST_1717Laufzeit: 1717
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Bestattungen 1718
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_ST_1718Laufzeit: 1718
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Bestattungen 1715
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_ST_1715Laufzeit: 1715
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Bestattungen 1716
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_ST_1716Laufzeit: 1716
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Bestattungen 1721
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_ST_1721Laufzeit: 1721
thulb-logo-gray