Suchergebnisse
25 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
25
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
25

Ihre Suche:
ArchFile...
25 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
25
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
25
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Bestattungen 1722
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_ST_1722Laufzeit: 1722
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Bestattungen 1719
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_ST_1719Laufzeit: 1719
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Bestattungen 1720
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_ST_1720Laufzeit: 1720
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Bestattungen 1723
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_ST_1723Laufzeit: 1723
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Bestattungen 1724
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_ST_1724Laufzeit: 1724
thulb-logo-gray