Suchergebnisse
24 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
24
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
24

Ihre Suche:
ArchFile...
24 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
24
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
24
preview not available
Oelknitz Kirchenbuch Trauungen 1713
Kirchenarchiv Jena, Oelknitz, Nr. SJE_OEL_KB_TR_1713Laufzeit: 1713
preview not available
Oelknitz Kirchenbuch Trauungen 1714
Kirchenarchiv Jena, Oelknitz, Nr. SJE_OEL_KB_TR_1714Laufzeit: 1714
preview not available
Oelknitz Kirchenbuch Trauungen 1711
Kirchenarchiv Jena, Oelknitz, Nr. SJE_OEL_KB_TR_1711Laufzeit: 1711
preview not available
Oelknitz Kirchenbuch Trauungen 1715
Kirchenarchiv Jena, Oelknitz, Nr. SJE_OEL_KB_TR_1715Laufzeit: 1715
preview not available
Oelknitz Kirchenbuch Taufen 1721
Kirchenarchiv Jena, Oelknitz, Nr. SJE_OEL_KB_TA_1721Laufzeit: 1721
preview not available
Oelknitz Kirchenbuch Trauungen 1721
Kirchenarchiv Jena, Oelknitz, Nr. SJE_OEL_KB_TR_1721Laufzeit: 1721
preview not available
Oelknitz Kirchenbuch Trauungen 1723
Kirchenarchiv Jena, Oelknitz, Nr. SJE_OEL_KB_TR_1723Laufzeit: 1723
preview not available
Oelknitz Kirchenbuch Trauungen 1722
Kirchenarchiv Jena, Oelknitz, Nr. SJE_OEL_KB_TR_1722Laufzeit: 1722
preview not available
Oelknitz Kirchenbuch Trauungen 1718
Kirchenarchiv Jena, Oelknitz, Nr. SJE_OEL_KB_TR_1718Laufzeit: 1718
preview not available
Oelknitz Kirchenbuch Trauungen 1719
Kirchenarchiv Jena, Oelknitz, Nr. SJE_OEL_KB_TR_1719Laufzeit: 1719
thulb-logo-gray