Suchergebnisse
24 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
24
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
24

Ihre Suche:
ArchFile...
24 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
24
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
24
preview not available
Oelknitz Kirchenbuch Trauungen 1720
Kirchenarchiv Jena, Oelknitz, Nr. SJE_OEL_KB_TR_1720Laufzeit: 1720
preview not available
Oelknitz Kirchenbuch Trauungen 1724
Kirchenarchiv Jena, Oelknitz, Nr. SJE_OEL_KB_TR_1724Laufzeit: 1724
preview not available
Oelknitz Kirchenbuch Trauungen 1716
Kirchenarchiv Jena, Oelknitz, Nr. SJE_OEL_KB_TR_1716Laufzeit: 1716
preview not available
Oelknitz Kirchenbuch Trauungen 1717
Kirchenarchiv Jena, Oelknitz, Nr. SJE_OEL_KB_TR_1717Laufzeit: 1717
thulb-logo-gray