Suchergebnisse
17 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
17
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
17

Ihre Suche:
ArchFile...
17 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
17
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
17
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1915
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1915Laufzeit: 1915
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1914
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1914Laufzeit: 1914
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1917
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1917Laufzeit: 1917
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1916
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1916Laufzeit: 1916
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1902
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1902Laufzeit: 1902
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1901
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1901Laufzeit: 1901
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1900
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1900Laufzeit: 1900
thulb-logo-gray