Suchergebnisse
25 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
25
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
25

Ihre Suche:
ArchFile...
25 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
25
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
25
Altengönna Kirchenbuch Taufen 1818
Kirchenarchiv Jena, Altengönna, Nr. SJE_ALG_KB_TA_1818Laufzeit: 1818
Altengönna Kirchenbuch Taufen 1819
Kirchenarchiv Jena, Altengönna, Nr. SJE_ALG_KB_TA_1819Laufzeit: 1819
Altengönna Kirchenbuch Taufen 1822
Kirchenarchiv Jena, Altengönna, Nr. SJE_ALG_KB_TA_1822Laufzeit: 1822
Altengönna Kirchenbuch Taufen 1823
Kirchenarchiv Jena, Altengönna, Nr. SJE_ALG_KB_TA_1823Laufzeit: 1823
Altengönna Kirchenbuch Taufen 1820
Kirchenarchiv Jena, Altengönna, Nr. SJE_ALG_KB_TA_1820Laufzeit: 1820
thulb-logo-gray