Suchergebnisse
762 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
762
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
762

Ihre Suche:
ArchFile...
762 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
762
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
762
Ammerbach Kirchenbuch Trauungen 1864
Kirchenarchiv Jena, Ammerbach, Nr. SJE_AMM_KB_TR_1864Laufzeit: 1864
Ammerbach Kirchenbuch Trauungen 1865
Kirchenarchiv Jena, Ammerbach, Nr. SJE_AMM_KB_TR_1865Laufzeit: 1865
Ammerbach Kirchenbuch Trauungen 1867
Kirchenarchiv Jena, Ammerbach, Nr. SJE_AMM_KB_TR_1867Laufzeit: 1867
Ammerbach Kirchenbuch Trauungen 1866
Kirchenarchiv Jena, Ammerbach, Nr. SJE_AMM_KB_TR_1866Laufzeit: 1866
Ammerbach Kirchenbuch Trauungen 1868
Kirchenarchiv Jena, Ammerbach, Nr. SJE_AMM_KB_TR_1868Laufzeit: 1868
Ammerbach Kirchenbuch Trauungen 1869
Kirchenarchiv Jena, Ammerbach, Nr. SJE_AMM_KB_TR_1869Laufzeit: 1869
Ammerbach Kirchenbuch Trauungen 1870
Kirchenarchiv Jena, Ammerbach, Nr. SJE_AMM_KB_TR_1870Laufzeit: 1870
Ammerbach Kirchenbuch Trauungen 1871
Kirchenarchiv Jena, Ammerbach, Nr. SJE_AMM_KB_TR_1871Laufzeit: 1871
Ammerbach Kirchenbuch Trauungen 1872
Kirchenarchiv Jena, Ammerbach, Nr. SJE_AMM_KB_TR_1872Laufzeit: 1872
Ammerbach Kirchenbuch Trauungen 1873
Kirchenarchiv Jena, Ammerbach, Nr. SJE_AMM_KB_TR_1873Laufzeit: 1873
thulb-logo-gray