Suchergebnisse
762 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
762
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
762

Ihre Suche:
ArchFile...
762 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
762
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
762
Ammerbach Kirchenbuch Trauungen 1912
Kirchenarchiv Jena, Ammerbach, Nr. SJE_AMM_KB_TR_1912Laufzeit: 1912
Ammerbach Kirchenbuch Taufen 1733
Kirchenarchiv Jena, Ammerbach, Nr. SJE_AMM_KB_TA_1733Laufzeit: 1733
Ammerbach Kirchenbuch Trauungen 1917
Kirchenarchiv Jena, Ammerbach, Nr. SJE_AMM_KB_TR_1917Laufzeit: 1917
Ammerbach Kirchenbuch Trauungen 1918
Kirchenarchiv Jena, Ammerbach, Nr. SJE_AMM_KB_TR_1918Laufzeit: 1918
Ammerbach Kirchenbuch Taufen 1737
Kirchenarchiv Jena, Ammerbach, Nr. SJE_AMM_KB_TA_1737Laufzeit: 1737
Ammerbach Kirchenbuch Taufen 1738
Kirchenarchiv Jena, Ammerbach, Nr. SJE_AMM_KB_TA_1738Laufzeit: 1738
Ammerbach Kirchenbuch Taufen 1739
Kirchenarchiv Jena, Ammerbach, Nr. SJE_AMM_KB_TA_1739Laufzeit: 1739
Ammerbach Kirchenbuch Bestattungen 1918
Kirchenarchiv Jena, Ammerbach, Nr. SJE_AMM_KB_ST_1918Laufzeit: 1918
Ammerbach Kirchenbuch Bestattungen 1834
Kirchenarchiv Jena, Ammerbach, Nr. SJE_AMM_KB_ST_1834Laufzeit: 1834
Ammerbach Kirchenbuch Taufen 1734
Kirchenarchiv Jena, Ammerbach, Nr. SJE_AMM_KB_TA_1734Laufzeit: 1734
thulb-logo-gray