Suchergebnisse
762 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
762
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
762

Ihre Suche:
ArchFile...
762 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
762
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
762
Ammerbach Kirchenbuch Trauungen 1914
Kirchenarchiv Jena, Ammerbach, Nr. SJE_AMM_KB_TR_1914Laufzeit: 1914
Ammerbach Kirchenbuch Taufen 1735
Kirchenarchiv Jena, Ammerbach, Nr. SJE_AMM_KB_TA_1735Laufzeit: 1735
Ammerbach Kirchenbuch Trauungen 1915
Kirchenarchiv Jena, Ammerbach, Nr. SJE_AMM_KB_TR_1915Laufzeit: 1915
Ammerbach Kirchenbuch Taufen 1736
Kirchenarchiv Jena, Ammerbach, Nr. SJE_AMM_KB_TA_1736Laufzeit: 1736
Ammerbach Kirchenbuch Trauungen 1916
Kirchenarchiv Jena, Ammerbach, Nr. SJE_AMM_KB_TR_1916Laufzeit: 1916
Ammerbach Kirchenbuch Taufen 1730
Kirchenarchiv Jena, Ammerbach, Nr. SJE_AMM_KB_TA_1730Laufzeit: 1730
Ammerbach Kirchenbuch Trauungen 1913
Kirchenarchiv Jena, Ammerbach, Nr. SJE_AMM_KB_TR_1913Laufzeit: 1913
Ammerbach Kirchenbuch Bestattungen 1923
Kirchenarchiv Jena, Ammerbach, Nr. SJE_AMM_KB_ST_1923Laufzeit: 1923
Ammerbach Kirchenbuch Bestattungen 1896
Kirchenarchiv Jena, Ammerbach, Nr. SJE_AMM_KB_ST_1896Laufzeit: 1896
Ammerbach Kirchenbuch Taufen 1834
Kirchenarchiv Jena, Ammerbach, Nr. SJE_AMM_KB_TA_1834Laufzeit: 1834
thulb-logo-gray