Suchergebnisse
762 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
762
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
762

Ihre Suche:
ArchFile...
762 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
762
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
762
Ammerbach Kirchenbuch Trauungen 1829
Kirchenarchiv Jena, Ammerbach, Nr. SJE_AMM_KB_TR_1829Laufzeit: 1829
Ammerbach Kirchenbuch Trauungen 1850
Kirchenarchiv Jena, Ammerbach, Nr. SJE_AMM_KB_TR_1850Laufzeit: 1850
Ammerbach Kirchenbuch Trauungen 1851
Kirchenarchiv Jena, Ammerbach, Nr. SJE_AMM_KB_TR_1851Laufzeit: 1851
Ammerbach Kirchenbuch Trauungen 1852
Kirchenarchiv Jena, Ammerbach, Nr. SJE_AMM_KB_TR_1852Laufzeit: 1852
Ammerbach Kirchenbuch Trauungen 1854
Kirchenarchiv Jena, Ammerbach, Nr. SJE_AMM_KB_TR_1854Laufzeit: 1854
Ammerbach Kirchenbuch Trauungen 1855
Kirchenarchiv Jena, Ammerbach, Nr. SJE_AMM_KB_TR_1855Laufzeit: 1855
Ammerbach Kirchenbuch Trauungen 1856
Kirchenarchiv Jena, Ammerbach, Nr. SJE_AMM_KB_TR_1856Laufzeit: 1856
Ammerbach Kirchenbuch Bestattungen 1929
Kirchenarchiv Jena, Ammerbach, Nr. SJE_AMM_KB_ST_1929Laufzeit: 1929
Ammerbach Registerband Bestattungen 1848-1929
Kirchenarchiv Jena, Ammerbach, Nr. SJE_AMM_RB_ST_1848-1929Laufzeit: 1848-1929
Ammerbach Kirchenbuch Trauungen 1848
Kirchenarchiv Jena, Ammerbach, Nr. SJE_AMM_KB_TR_1848Laufzeit: 1848
thulb-logo-gray