Suchergebnisse
13 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
13
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
13

Ihre Suche:
ArchFile...
13 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
13
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
13
Beutnitz Kirchenbuch Taufen 1670
Kirchenarchiv Jena, Beutnitz, Nr. SJE_BEU_KB_TA_1670Laufzeit: 1670
Beutnitz Kirchenbuch Taufen 1671
Kirchenarchiv Jena, Beutnitz, Nr. SJE_BEU_KB_TA_1671Laufzeit: 1671
Beutnitz Kirchenbuch Taufen 1669
Kirchenarchiv Jena, Beutnitz, Nr. SJE_BEU_KB_TA_1669Laufzeit: 1669
thulb-logo-gray