Suchergebnisse
97 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
97
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
97

Ihre Suche:
ArchFile...
97 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
97
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
97
Golmsdorf Kirchenbuch Bestattungen 1782
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_ST_1782Laufzeit: 1782
Golmsdorf Kirchenbuch Bestattungen 1767
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_ST_1767Laufzeit: 1767
Golmsdorf Kirchenbuch Bestattungen 1768
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_ST_1768Laufzeit: 1768
Golmsdorf Kirchenbuch Bestattungen 1765
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_ST_1765Laufzeit: 1765
Golmsdorf Kirchenbuch Bestattungen 1790
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_ST_1790Laufzeit: 1790
Golmsdorf Kirchenbuch Bestattungen 1787
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_ST_1787Laufzeit: 1787
Golmsdorf Kirchenbuch Bestattungen 1788
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_ST_1788Laufzeit: 1788
thulb-logo-gray