Suchergebnisse
101 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
101
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
101

Ihre Suche:
ArchFile...
101 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
101
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
101
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1854
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1854Laufzeit: 1854
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1806
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1806Laufzeit: 1806
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1807
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1807Laufzeit: 1807
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1803
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1803Laufzeit: 1803
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1804
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1804Laufzeit: 1804
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1801
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1801Laufzeit: 1801
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1891
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1891Laufzeit: 1891
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1897
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1897Laufzeit: 1897
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1898
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1898Laufzeit: 1898
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1895
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1895Laufzeit: 1895
thulb-logo-gray