Suchergebnisse
101 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
101
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
101

Ihre Suche:
ArchFile...
101 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
101
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
101
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1899
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1899Laufzeit: 1899
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1823
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1823_2Laufzeit: 1823
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1824
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1824_2Laufzeit: 1824
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1809
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1809Laufzeit: 1809
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1810
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1810Laufzeit: 1810
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1808
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1808Laufzeit: 1808
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1813
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1813Laufzeit: 1813
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1817
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1817Laufzeit: 1817
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1815
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1815Laufzeit: 1815
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1816
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1816Laufzeit: 1816
thulb-logo-gray