Suchergebnisse
101 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
101
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
101

Ihre Suche:
ArchFile...
101 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
101
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
101
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1821
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1821Laufzeit: 1821
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1818
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1818Laufzeit: 1818
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1819
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1819Laufzeit: 1819
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1822
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1822_2Laufzeit: 1822
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1822
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1822Laufzeit: 1822
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1823
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1823Laufzeit: 1823
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1824
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1824Laufzeit: 1824
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1820
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1820Laufzeit: 1820
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1836
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1836Laufzeit: 1836
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1837
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1837Laufzeit: 1837
thulb-logo-gray