Suchergebnisse
101 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
101
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
101

Ihre Suche:
ArchFile...
101 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
101
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
101
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1843
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1843Laufzeit: 1843
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1825
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1825Laufzeit: 1825
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1826
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1826Laufzeit: 1826
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1829
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1829Laufzeit: 1829
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1830
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1830Laufzeit: 1830
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1840
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1840Laufzeit: 1840
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1841
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1841Laufzeit: 1841
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1838
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1838Laufzeit: 1838
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1839
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1839Laufzeit: 1839
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1844
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1844Laufzeit: 1844
thulb-logo-gray