Suchergebnisse
101 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
101
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
101

Ihre Suche:
ArchFile...
101 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
101
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
101
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1842
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1842Laufzeit: 1842
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1835
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1835Laufzeit: 1835
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1855
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1855Laufzeit: 1855
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1864
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1864Laufzeit: 1864
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1847
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1847Laufzeit: 1847
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1845
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1845Laufzeit: 1845
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1846
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1846Laufzeit: 1846
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1851
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1851Laufzeit: 1851
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1852
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1852Laufzeit: 1852
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1848
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1848_2Laufzeit: 1848
thulb-logo-gray