Suchergebnisse
101 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
101
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
101

Ihre Suche:
ArchFile...
101 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
101
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
101
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1850
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1850Laufzeit: 1850
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1853
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1853Laufzeit: 1853
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1862
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1862Laufzeit: 1862
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1863
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1863Laufzeit: 1863
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1860
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1860Laufzeit: 1860
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1848
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1848Laufzeit: 1848
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1861
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1861Laufzeit: 1861
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1888
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1888Laufzeit: 1888
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1885
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1885Laufzeit: 1885
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1886
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1886Laufzeit: 1886
thulb-logo-gray