Suchergebnisse
101 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
101
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
101

Ihre Suche:
ArchFile...
101 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
101
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
101
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1892
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1892Laufzeit: 1892
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1889
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1889Laufzeit: 1889
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1893
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1893Laufzeit: 1893
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1890
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1890Laufzeit: 1890
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1894
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1894Laufzeit: 1894
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1887
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1887Laufzeit: 1887
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1814
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1814Laufzeit: 1814
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1811
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1811Laufzeit: 1811
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1812
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1812Laufzeit: 1812
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1877
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1877Laufzeit: 1877
thulb-logo-gray